Ακολουθήστε μας:

Image Alt

Κτίριο Μουσείου

Το Διδακτήριο του Χρισσού κατά πάσα πιθανότητα θεμελιώθηκε την δεκαετία του 1890 και ήταν ένα ακόμη νεοκλασσικό κτίριο που ακολούθησε τη μορφή των πρώτων σχολείων που κατασκευάστηκαν από τον Καποδίστρια (1830 – 1840). Στοιχεία για τα εγκαίνια δεν υπάρχουν, πρέπει όμως να έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα, γιατί ήταν γνωστό το μεγάλο ενδιαφέρον την εποχή εκείνη για την παιδεία. Το κτίριο, ανέλαβε ξένος μηχανικός και κατά μια εκδοχή, αποδίδεται στον Έρνστ Τσίλερ, που είχε κατασκευάσει και πολλά άλλα σχολεία στην Ελλάδα. Το κτίριο αυτό, όπως και όλα τα άλλα της ίδιας εποχής, εξέφραζε τις αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις της εποχής του και κτίστηκε με σκοπό να στεγάσει το Κοινοτικό Γραφείο, το Ειρηνοδικείο και το Σχολαρχείο, στο οποίο φοιτούσαν περί τα 200 παιδιά της γύρω περιοχής (Δελφοί, Σερνικάκι, Δεσφίνα). Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σχολαρχείο του Χρισσού φοίτησε ο διακεκριμένος ζωγράφος Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957) από τη Δεσφίνα, ο οποίος πήρε απολυτήριο το 1908. Αργότερα στεγάστηκαν εκεί το Δημοτικό Σχολείο (στο οποίο φοίτησε και ο ίδιος ο συλλέκτης του Μουσείου ο κ. Ηλίας Ε. Δαραδήμος) και το τηλεφωνείο.

Σημαντικοί σταθμοί
1890 – 1978
1890 – 1978

Το κτίριο

Τη δεκαετία του 1890 θεμελιώθηκε το κτίριο και ως το 1978 λειτούργησε ως Δημοτικό σχολείο, οπότε και μεταστεγάστηκε, ώστε το ιστορικό αυτό μνημείο να επισκευαστεί, διατηρώντας παράλληλα κάτω από τη στέγη του το Κοινοτικό Γραφείο και το Αγροτικό Ιατρείο Χρισσού. Το 1979 ανακηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο (απόφ. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/28952/127/31.05.1979).
1984
1984

Εργασίες Επισκευής

Με την αρ. 238/1984 απόφαση χορηγήθηκε στην πρώην Κοινότητα Χρισσού άδεια επισκευής σεισμοπλήκτου, γιατί εν τω μεταξύ το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1981. Το επόμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, πλην όμως, λόγω μη επαρκούς πίστωσης, δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που απαιτούντο για να καταστήσουν το χώρο λειτουργικό
2005 – 2010
2005 – 2010

Προετοιμασία Μουσείου

Το 2005 πραγματοποιήθηκε σύνταξη ώριμης μελέτης από τον Δήμο Δελφών για την ανάδειξη του κτιρίου ως μνημείο ώστε να λειτουργήσει ως Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο. Ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στο ΠΕΠ Στ. Ελλάδας 2000 – 2006. Τον Δεκέμβριο του 2005 το έργο δημοπρατήθηκε και η επισκευή του ολοκληρώθηκε την Άνοιξη του 2006. Τη διετία 2009 – 2010 συμπληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης του κτιρίου για να στεγάσει τη Συλλογή Ηλία Δαραδήμου. Στις 6.8.2009 το έργο δημοπρατήθηκε και παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2010.
2012
2012

Δωρεά

Μάρτιος 2012: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Δελφών μουσειολογική μελέτη με τίτλο: ‘Μελέτη καταγραφής, αποτύπωσης & τεκμηρίωσης των εκθεμάτων της συλλογής του Εθνολογικού & Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού, Δωρεά Ηλία Ευθυμίου Δαραδήμου’ Ιούλιος 2012: Υπεγράφη το με αριθμό 11.753 Προσύμφωνο Δωρεάς εν ζωή Κινητών πραγμάτων, μεταξύ του συλλέκτη κ. Ηλία Δαραδήμου και του Δήμου Δελφών, στο οποίο καθορίζονται οι όροι της δωρεάς της συλλογής του στο Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού
2014 - 2015
2014 - 2015

Εγκαίνια του μουσείου

Το 2014 συστάθηκε η Επιτροπή Μέριμνας από τον Δήμο Δελφών, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης των εργασιών του Μουσείου. Το 2015 ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες επανέκθεσης, συμπλήρωσης βιτρινών και ομοιωμάτων, καθώς και συντήρησης των εγκαταστάσεων τον Σεπτέμβριο τοποθετήθηκε ανάγλυφη επιγραφή στη πρόσοσψη του κτιρίου και τελικά, τον Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου .

Τρίτη έως Κυριακή: 9:00 - 15:00
Δευτέρα: Κλειστά

To Εθνολογικό Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού βρίσκεται στον παραδοσιακό χωριό Χρισσό, 5 χλμ. από τους Δελφούς.