Ακολουθήστε μας:

Image Alt

Γίνε Μέλος

Η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική.

Γίνε φίλος του Μουσείου

Η συμμετοχή και η υποστήριξή σας είναι πολύ σημαντική για να συνεχίσουμε το έργο μας και να συμβάλλουμε στην διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού μας, για να προσφέρουμε ακόμα περισσότερη παιδεία και έμπνευση σε όλη την κοινωνία, και ιδιαίτερα στους νέους.

Ο Σύλογος

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση του Μουσείου. Ο Σύλλογος έχει ήδη πολλά εκλεκτά μέλη και διαρκώς αποκτά νέα.

Έσοδα του Συλλόγου αποτελούν οι συνδρομές των μελών του, οι όποιες δωρεές (μελών ή τρίτων) καθώς και τα κέρδη από τις διάφορες εκδηλώσεις. Με την ετήσια συνδρομή τους τα μέλη απολαμβάνουν σειρά προνομίων στις επισκέψεις στο Μουσείο καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων. Τα έσοδα του Συλλόγου προορίζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση του Μουσείου.

Στο πλαίσιο του επίτευξης του καταστατικού σκοπού του ( Καταστατικό Συλλόγου ), ο Σύλλογος –μεταξύ άλλων- ευελπιστεί να εμπλουτίσει με αντικείμενα την πλούσια και μοναδική συλλογή του Μουσείου, να είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, να χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις και εκδηλώσεις του Μουσείου και γενικά να προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του κτηρίου του Μουσείου, καθώς και να προβάλει τη συλλογή του Μουσείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Γίνε Φίλος

Oι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν μέλη στο Σύλλογο συμπληρώνουν σχετική αίτηση (Αίτηση εγγραφής) μετά από πρόταση ενός τουλάχιστον μέλους του Συλλόγου και στη συνέχεια η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συλλόγου (email: [email protected]). Η Γραμματεία επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον ενδιαφερόμενο την εγγραφή του.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την «Ταυτότητα Μέλους», τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν € 40 εφάπαξ για την αρχική εγγραφή τους και ετήσια συνδρομή € 20 στον υπ’ αριθμόν 5141102551142 (IBAN: GR21 0172 1410 0051 41102551 142) λογαριασμό όψεως που ο Σύλλογος τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σημαντική σημείωση: Στα στοιχεία της κάθε συναλλαγής, παρακαλούμε να αναγράφετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο σας.

Κατεβάσετε Εδώ την Αίτηση εγγραφής μέλους.

 

Τα μέλη, που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο για μια διετία, εκπίπτουν της ιδιότητας τους. Μπορούν ωστόσο να επανέλθουν με νέα αίτησή, εφόσον το επιθυμούν, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.


Γίνε Αρωγός 

Συμμέτοχος στην προσπάθειά μας, μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε θέλει να γίνει δωρητής – χορηγός του Μουσείου, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων, πολύ εύκολα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες

Α. Χρηματικές Δωρεές  – Χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων

Οι χρηματικές δωρεές είναι ο άμεσος τρόπος για να εκδηλωθεί συμπαράσταση προς το έργο του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου. Οι δωρεές σε χρήμα συμβάλλουν στην ομαλή οικονομική λειτουργία του Μουσείου και στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Οι χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων (τραπεζών, εταιρειών, ιδρυμάτων και γενικότερα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου) αποτελούν για τον Σύλλογο και το Μουσείο Χρισσού βασική πηγή χρηματοδότησης.

Οι δωρεές από φυσικά πρόσωπα απαλλάσσονται από τον φόρο (μια δωρεά έως 2,950 ευρώ μπορεί να κατατεθεί απευθείας στον Σύλλογο και αφαιρείται πλήρως από τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος της οικονομικής χρήσης, οι δωρεές που υπερβαίνουν αυτό το ποσό εξαιρούνται επίσης, αφού αφαιρεθεί ποσοστό 10% υπέρ του Δημοσίου).

Ποσά χορηγούμενα από εταιρείες-επιχειρήσεις κατατίθενται στον λογαριασμό Δωρεών του Συλλόγου, αφού αφαιρεθεί ποσοστό 10% υπέρ του Δημοσίου. Ολόκληρο το ποσό (περιλαμβανομένου του 10%) αφαιρείται από τα έσοδα της εταιρείας με ανάλογη έκπτωση φόρου. Οι χορηγίες προσφέρουν την ευκαιρία να αναγνωριστεί και, εάν υπάρχει επιθυμία, να προβληθεί η πολιτιστική διάσταση χορηγών, ιδρυμάτων και εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαδικασία

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση μιας χρηματικής δωρεάς είναι απλή και γρήγορη, μέσω internet banking / κατάθεση σε τράπεζα, στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Δικαιούχος: Οι Φίλοι του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου

IBAN: GR21 0172 1410 0051 41102551 142

Σημαντική σημείωση: Στα στοιχεία της συναλλαγής, παρακαλούμε να αναγραφούν οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμό / Επωνυμία δωρητή

Β. Δωρεές συλλεκτικών αντικειμένων

Όλα τα συλλεκτικά αντικείμενα εθνολογικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, όσο ταπεινά κι αν μοιάζουν στον σημερινό ιδιοκτήτη τους, μπορεί να ενδιαφέρουν το Μουσείο Χρισσού.

Από τη στιγμή που παραδίδονται στο Μουσείο καταγράφονται επιμελώς, συντηρούνται και προστατεύονται από περαιτέρω φθορές.

Κάθε αντικείμενο που δωρίζεται στο Μουσείο καταγράφεται στα δελτία ως «Δωρεά του/της/των …» ή φέρει την ένδειξη «Αποκτήθηκε με τη χορηγία του/της/των …». Με τον ίδιο τρόπο υπομνηματίζεται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Επιπλέον, οποιαδήποτε δωρεά αντικειμένου μπορεί να χαρακτηριστεί από τον δωρητή ως προσφερόμενη στη μνήμη, προς τιμή ή σε αναγνώριση της προσφοράς κάποιου ή κάποιων προσώπων. Τέλος, το Μουσείο δέχεται δωρεές αντικειμένων εν ζωή ή παραχωρήσεις αντικειμένων επί παρακαταθήκη.

Το Μουσείο Χρισσού δέχεται δωρεές συλλεκτικών αντικειμένων, για τη συμπλήρωση και διεύρυνση των συλλογών του που εκτείνονται ενδεικτικά στους εξής τομείς:

  • Παραδοσιακές φορεσιές από τον ελλαδικό χώρο
  • Έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια Ευρωπαίων καλλιτεχνών και Ελλήνων ζωγράφων που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο.
  • Ιστορικά κειμήλια, αρχειακές μονάδες και μεμονωμένα έγγραφα, ιστορικές φωτογραφίες.
  • Σπάνιες εκδόσεις, βιβλία και περιοδικά.

Γ. Δωρεές – Χορηγίες σε Είδος

Το Μουσείο Χρισσού δέχεται κατά καιρούς δωρεάν υπηρεσίες και υλικά ή προσφορές για την προσωρινή τους χρήση. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα:

  • Η δωρεάν προβολή του Μουσείου στα μέσα ενημέρωσης.
  • Η προσωρινή διάθεση εξοπλισμού για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων (π.χ. φωτιστικά σώματα, μηχανές και οθόνες προβολής κτλ.).
  • Η προσφορά υλικών συντήρησης, φωτογραφικού υλικού, η δωρεάν εκτύπωση φωτογραφιών.
  • Η προσφορά hardware και software των ηλεκτρονικών συστημάτων.
  • Η προσφορά του catering, των ποτών ή της διακόσμησης μιας δεξίωσης.

Η επιλογή προσώπων, υλικών κτλ. ανήκει στο Μουσείο Χρισσού. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές του Μουσείου.

Οι χορηγοί υπηρεσιών ή υλικών αναφέρονται μαζί με τους άλλους χορηγούς (π.χ. αναγράφονται τα ονόματά τους στον πίνακα χορηγών μιας έκθεσης ή στο δελτίο τύπου μιας εκδήλωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές – χορηγίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρίτη έως Κυριακή: 9:00 - 15:00
Δευτέρα: Κλειστά

To Εθνολογικό Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού βρίσκεται στον παραδοσιακό χωριό Χρισσό, 5 χλμ. από τους Δελφούς.