Ακολουθήστε μας:

Image Alt

Δήλωση Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η δημιουργία και η διαχείριση της ιστοσελίδας του ‘Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου’ (εφεξής το Μουσείο) www.chrissomuseum.gr (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος) ανήκει στον σύλλογο ‘Οι Φίλοι του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου’ (εφεξής ο Σύλλογος).

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, είτε έχει δημιουργηθεί από τον Σύλλογο ή/και το Μουσείο, είτε έχει παραχωρηθεί από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) των φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών σχεδίων, κειμένων, αρχείων και όλων εν γένει των αρχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής το Υλικό), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου και του Μουσείου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Σύλλογος και το Μουσείο ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Κάθε χρήστης του www.chrissomuseum.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό ή να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναμεταδοθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Κάθε χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του www.chrissomuseum.gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του, ήτοι με ειδική μνεία ότι πηγή του Υλικού είναι ο Σύλλογος ‘η/και το Μουσείο και με link παραπομπής στον Δικτυακό Τόπο www.chrissomuseum.gr, και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συλλόγου και του Μουσείου από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του Συλλόγου ή/και του Μουσείου. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο www.chrissomuseum.gr ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος από ή/ και στο τμήμα του περιεχομένου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε ή/ και σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του διαδικτυακού τόπου www.chrissomuseum.gr.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.chrissomuseum.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει  ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.chrissomuseum.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου ή/και του Μουσείου.

Όπου ο διαδικτυακός τόπος www.chrissomuseum.gr παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές  των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Συλλόγου και του Μουσείου, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις σελίδες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Τρίτη έως Κυριακή: 9:00 - 15:00
Δευτέρα: Κλειστά

To Εθνολογικό Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού βρίσκεται στον παραδοσιακό χωριό Χρισσό, 5 χλμ. από τους Δελφούς.